Eğitimde, Sanatta, Sporda Başarının Adresi

Halkla İlişkiler

HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİNİN İŞLEVİ  

 -Okulumuz personelinin dilek, şikayet ve önerilerini dinler ve ilgilelere iletir.

-Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin okul içinde ve dışında gerçekleştirecekleri  faaliyetleri  organize eder.

-Eğitim takvimi içindeki  tüm etkinlikleri planlar, özel günlerle ilgili organizasyonlar yapar.

-Sosyal sorumluluk  kampanyaları başta olmak üzere, yardım  kampanyaları imza günleri, sergiler  ve  paneller  düzenler.

-Öğrenci, veli ve tüm çalışanlarda Özel Neva ruhunun oluşması için gereken motivasyonu sağlayacak çalışmalarda bulunur.