Eğitimde, Sanatta, Sporda Başarının Adresi

ENVER URAL


MÜDÜR -

ÖZ GEÇMİŞ

 1982 yılında Malatya ilinin Akçadağ ilçesine bağlı Kozalak köyünde doğmuşum. İlkokulu Kozalak Köyü İlkokulu’nda (1988–1993), Ortaokulu Malatya Rahmi Akıncı Okulu’nda (1993–1996), liseyi Malatya Hacı Ahmet Akıncı Lisesi’nde (1997–2000) okudum. 2002 yılında Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne kaydoldum ve bu bölümden 2006 yılında mezun oldum. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programından 2007 yılında; Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı anabilim dalı, Yeni Türk Dili bilim dalı Yüksek Lisans programından Şeyh Galip Divanının Kelime Gurupları ve Dizinli Sözlüğü adlı tezi hazırlayarak 2010 yılında mezun oldum. 2007–2011 Eğitim Öğretim dönemlerini kapsayan yıllarda Sakarya Üniversitesine bağlı Fakülte ve Yüksek Okullarda, 2547 sayılı yüksek öğretim kanununun 31. Maddesi uyarınca Türk Dili Okutmanlığı yaptım. 2008 yılı aralık ayı celbinde askerlik vazifemi tamamladım. 2009-2011 yılları arasından Özel Mefkure Dershanelerinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği ve Dershane Şube Müdürlüğü görevlerini yaptım.  2011-2015 yılları arasında Özel Marifet Anadolu Sağlık Meslek Lisesinde Müdür Yardımcısı olarak çalıştım. 2015-? Yılından itibaren aynı okulda Okul Müdürü olarak çalışmaktayım.

                                                                        Enver URAL


eural@sakarya.edu.tr