Eğitimde, Sanatta, Sporda Başarının Adresi

Doğru Ve Kalıcı Ders Çalışma Programı Hazırlama Semineri


 6. ve 7. Sınıflarımıza yönelik doğru ve kalıcı program nasıl yapılacağı anlatıldı. Bu anlatıma dayalı olarak kendilerini gözlemlemeleri ve en etkili saatlerini belirlemeleri istenmiştir. Bu saatlere dayalı olarak saat saat değil; konu konu çalışmanın önemi vurgulanarak program hazırlanmıştır.