Eğitimde, Sanatta, Sporda Başarının Adresi

İlköğretim Sonrası Eğitim Seçenekleri Semineri


 Öğrencilerimize ilköğretim sonrası eğitim seçenekleri 3 basamakta anlatılmıştır;

1.     Yüksek öğretime hazırlayan eğitim kurumları ve programları

2.    Hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlayan kurumlar ve eğitim programları

3.     Doğrudan mesleğe ve iş alanlarına hazırlayan eğitim kurumları ve programları şeklinde tanıtılmıştır.

İlköğretim sonrası kurumlar ise;

1.     Sınav (SBS) ile girilen okullar

2.     Sınavsız girilen okullar olarak tanıtılmıştır.

Bu seminerde kurumları içeriği, giriş şartları, eğitim içeriği ve mesleğe geçiş şartları irdelenmiş olup, bunun yanında Sakarya ili de dahil olmak üzere başarı oranları yüksek olan liseler incelenmiştir.