Eğitimde, Sanatta, Sporda Başarının Adresi

VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR


 1.  Bireysel Görüşmeler

Amaç; problem durumu olmadan öğrencilerin genel durumlarını değerlendirmek ve gelişim dönemi içinde değerlendirmek için veli ile kurulan ilişkinin önemi büyüktür. Bu çerçevede alınan randevular dahilinde ya da talep olması durumunda görüşmeler yapılmaktadır.

2.  Rehberlik Servisinin Görüşme Talebi

Rehberliğin ilkeleri kısmında vurgulandığı gibi rehberlikte gizlilik esastır. Ancak öğrencinin gelişimi ve her anlamda başarısı açısından bir sıkıntı duyulduğu zaman bu durum veli ile paylaşılarak işbirliği yapılması istenilir.

3.  Veli Bilgilendirme Çalışmaları

Rehberlik servisi tarafından yapılan etkinlikler veli ile paylaşılmaktadır. Etkinlikler sırasında yapılan gözlemler sonucu elde edilen bilgiler de yine veliler ile paylaşılarak, öğrencinin sosyal, davranışsal ve bilişsel gelişimi takip edilmektedir.

Bunun yanında herhangi bir kriz durumu söz konusu olduğunda veliler durumdan haberdar edilerek gerekli paylaşımlar yapılır.